J&T IB and Capital Markets

Už od roku 2010 poskytujeme služby investičného bankovníctva a poradenstvo v oblasti strednej a východnej Európy, predovšetkým v Českej a Slovenskej republike. Zameriavame sa na dlhový kapitálový trh, ekvitný kapitálový trh a korporátne finančné transakcie.

O spoločnosti

Ako dcérska spoločnosť J&T Banky a zároveň člen J&T Finance Group SE sme nielen poradenská spoločnosť, ale predovšetkým finančný investor a strategický partner.

Našim klientom ponúkame najvyšší stupeň kvality v nasledujúcich oblastiach:

Dlhové kapitálové trhy

 • Dlhové nástroje
 • Syndikované úvery a projektové financovanie
 • Úverové poradenstvo a asistencia
 • Refinancovanie spoločnosťou J&T Banka
  alebo externou bankou

Ekvitné kapitálové trhy

 • Emisie akcií (IPO, SPO)
 • Poradenstvo po IPO a vzťahy s investormi
 • Investovanie súkromného kapitálu

Poradenstvo v oblasti korporátnych transakcií

 • Kúpa spoločností
 • Fúzie či iné náročné úkony v spoločnostiach
 • Predaj spoločnosti či podielu

Tím

Ing. Roman Florián, CFA

Riaditeľ spoločnosti

Jan Klimeš

Projektový manažér

Martin Kopecký, hlavný finančný poradca

Projektový manažér

ING. KOLLÁR DANIEL

Projektový manažér

André Mihardja

Analytik invest. bankovníctva

Zákonné zverejňovanie

Predstavenstvo

Ing. Roman Florián, CFA

Riaditeľ spoločnosti

Pozvánky na valné zhromaždenia

Aktuálne neexistujú žiadne pozvánky

Kontakty

J&T IB Capital Markets a.s.

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8
Česká republika

IČO: 24766259
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka:
DIČ: CZ699000619

Tel.: +420 221 710 111